2/22/2010

ใบงานที่ 14

จุดเด่นของblogspot
-  เหมาะในการใส่มัลติมีเดียหลายๆๆๆๆๆๆๆๆชนิดเข้าด้วยกัน
-  ใช้ในทางธุรกิจได้ดีกว่าทางการศึกษา
-  เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองบนโลกไซเบอร์
จุดด้อยของblogspot

- ขาดการควบคุมดูแลจากเซิฟร์เวอร์  บาง่ครั้งมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม  ทำให้บางครั้งไม่น่าดูไม่น่าชม
- ความน่าเชื่อถือของบทความมีน้อยทำให้บางครั้งไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้
-  เหมาะสำหรับคนที่มีทักษะในการใช้โปรแกรมหลายๆๆๆๆๆๆๆๆโปรแกรมแล้ว  ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้อินเตอร์เน็ต
-  บางครั้งการแก้ไขเทมเพลส  ต้องไปแก้ codeที่ html  ทำให้คนที่ไม่รู้เรื่อง  ทำได้ยาก
ความแตกต่างระหว่าง blogspot และ gotokhow
1.  gotoknowมี การเชื่อมโยงเป็นชุมชนของความรู้ที่เรียกว่าแพลนเน็ต โดยมีคำหลักหรือป้ายในการบันทึกจัดกลุ่มให้ คล้ายกับ CoPS (community of practice) ที่รวม tacit khowledge ให้เป็น explicit khowledge เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  แต่blogspot  คนที่ติดตามเราอาจจะไม่ได้สนในเรื่องเดียวกัน  แค่ติดตามอย่างเดียว
2.  คนที่เขียนบล็อก gotoknow  ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ  หรืออาชีพที่ชัดเจนแน่นอน  เหมาะสำหรับคนวัยทำงานสามารถตรวจสอบได้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการชั้นดี ความสามารถสร้างบล็อกได้มากกว่าหนึ่งบล็อกสำหรับผู้ใช้แต่ละคน(Multi-Blog) ขยายความ 1 Account สร้างกี่บล็อกก็ได้แต่มีเนื้อที่ให้รวม 30 MB  แต่  blogspot  เหมาะสำหรับการโพสต์ข้อความทั่วๆๆไป  วัยไหนก็ไ  ด้

1/26/2010

ใบงานที่ 13 ศึกษาดูงาน

ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนานักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  “นครศรีธรรมราช-ลาว” 17-22 มกราคม 2553

1/14/2010

วันครู


คำกลอน
ไม่เคยลืม...พระคุณ...ครูอาจารย์
ยังกราบกราน...ระลึก...ไม่ห่างหาย
ดุจพ่อแม่...คนที่สอง...ของเรือนกาย
สุกทุกข์ท้อ...แพ้พ่าย...ใจยังเตือน

ด้วยคำสอน...คำสั่ง...ที่ครูมอบ
เป็นสิ่งชอบ...ของใจ...ไม่ร้างเลื่อน
ยังประพฤติ...ปฏิบัติ...ไม่แชเชือน
หวังจะเหมือน..ดั่งครูู...ผู้แนวทาง

ขอกราบครู...ผู้สอน...ศิษย์ทั้งหลาย
ทั้งหญิงชาย...ขอให้...ไม่หม่นหมาง
ให้คุณพระ...คุ้มครอง...ไม่ปล่อยวาง
ทุกก้าวย่าง...ขอให้...ครููร่มเย็น

ครูเปรียบเหมือน..เรือจ้าง..ที่หมั่นสู้
เฝ้าแลดู..ลูกศิษย์..ให้ถึงฝั่ง
ศิษย์บางคน..ดื้อรั้น..ไม่เชื่อฟัง
ครูก็ยัง..ดึงรั้ง..ให้สิทธิ์ดี

ด้วยดวงใจ..อุทิศ..ไม่คิดหนี
ทนตรากตรำ..พร่ำบ่น..จนได้ดี
พานพุ่มนี้..ขอมอบ..ให้แด่ครู

เหมือนเรือจ้าง ลำน้อย ที่ลอยล่อง

คอยจดจ้อง รับเรา เข้าถึงฝั่ง
เรื่องมากมาย สอนเห็น เป็นจีรัง
เพียงคิดหวัง ให้เรา ก้าวทางดี
ด้วยเงินเดือน น้อยนิด ยังคิดสู้

มอบความรู้ ยิ่งใหญ่ ในศักดิ์ศรี

เรื่องยากง่าย หนักหนา ประดามี
ทางถูกชี้ ทางผิดห้าม ไม่ตามใจ
เหล่าลูกหลาน นักเรียน ที่เพียรสอน

ไม่เคยอ่อน ระอา ว่าเสียหาย
ใช้คำหวาน สอนเจ้า ให้เข้าใจ
เพื่อเติบใหญ่ เจ้าจะได้ ไปสู่ดี

จะแก้วแก่น แล่นตึง ทะลึ่งโลด

ครูไม่โกรธ ขับไล่ ให้อายหนี
เฝ้าพร่ำสอน ให้ทำ ย้ำความดี
อาจจะตี กันได้ ถ้าไม่จำ
หลายหมื่นพัน เรียนครบ จบศึกษา

ต่างก้าวหน้า ชั่วไม่ไปถลำ
เรือจ้างน้อย เคว้งคว้าง กลางลำนำ
ล่องลอยน้ำ รอคนใหม่ ให้ขึ้นมา
ถึงวันนี้ เรือบางลำ กลางน้ำใหญ่

หมดแรงไป รับเจ้า เข้าศึกษา
เรือผุกร่อน ตามวาร กาลเวลา
ทางเดินหน้า เรือน้อย คือ..ค่อยค่อยจม


1/12/2010

ใบงานที่ 3

ใบงานครั้งที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ

“การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

1/09/2010

สรุปผลการเรียนวันที่ 9 มกราคม 2553

1.  ส่งชื่อ-นามสกุล  และรหัสนักศึกษาไปให้อาจารย์ประกอบ  ได้แก่  drprakob@gmail.com
2.  การสร้างบล็อก 
3.  พิมฟ์  gotoknow.org  ในadress
4. การสมัครสมาชิกมีขั้นตอนดังนี้
- click  ปุ่มสมัครสมาชิก
-  อ่านแล้วแล้วยอมรับและลงทะเบียน
-  ตั้งชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนโดยใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6  ตัว
-รหัสผ่าน
-คำสำคัญ
การสร้าง(blog)สมุดบันทึกส่วนตัวมีขั้นตอนดังนี้
ไปที่  เมนูบล็อก  กรุณาสร้างบล็อก  (หากสร้างบล็อกไว้แล้ว  สามารถสร้างได้หลายบล็อก)
การสร้างwebblog
1. ระบุ  url  เช่น  http:gotoknow.org/blog/.......(สร้างเอง)